DRIFT OG VEDLIKEHALD

Beskjæring, gjødsling, ugrasluking og plenslått er hovudelementa i drift og vedlikehald av grøntareal (bed, plantefelt og plenar).

Spør meg gjerne om råd, om de ynskjer å gjere jobben sjølv, eller om de ynskjer at eg skal gjere deler eller heile jobben.

Det er vanskeleg å seie noko om omfang og tidsbruk i generelle vendingar her. Men om de tek kontakt, så kan me sjå på ulike løysingar for ditt uteområde.

Både privatpersonar, burettslag og næringseigedomar har tradisjonar for å gå inn på slike driftsavtalar eller avtale om stell av hagen.