BESKJÆRING

For ein anleggsgartnar høyrer motorsaga med, men vel så viktig er beskjæringssaks og hekksaks.

Frukttre, prydbuskar og roser krev ulik handsaming og skjæring. Dette har anleggsgartnaren god kunnskap om.

Stramme hekkar eller meir frittveksande, dei treng alle klypping og stell. Eg har god hekksaks, tilhengar og det som elles trengs for å klyppe hekken din og rydde opp etterpå - effektivt og greitt.

Ved nedskjæring/fornying av eldre buskar, samt rydding og trefelling er motorsaga god å ha.

Ved bruk av motoriserte sager og sakser, er alltid naudsynte verneklede, skogshjelm og fottøy på plass.